Vrij Nederland (1946)

1946-Vrij Nederland

Vrij Nederland
Affiche, 1946
36 x 27,5 cm

Doordat Fiep Henk van Randwijk, de hoofdredacteur van Vrij Nederland, goed kende tekende ze in de late jaren ’40 regelmatig voor Vrij Nederland. Het kostte haar veel moeite om te tekenen bij de serieuze en politieke onderwerpen, waarbij ze weinig kon met de illustratieve grapjes die ze graag maakte. Maar ze nam haar taak wel serieus, zoals ook blijkt uit het bewaarde verslag van een redactievergadering uit januari 1947. Hierin valt te lezen dat ze het niet eens was met het feit dat er de laatste tijd veel foto’s en weinig tekeningen in het blad stonden. ‘Fiep Westendorp en Cees Bantzinger beklaagden zich hierover. Besloten wordt wat meer aandacht hieraan te geven.’