Gebruik beeldmateriaal

Auteursrecht

Alle illustraties van Fiep Westendorp zijn auteursrechtelijk beschermd. Fiep Amsterdam bv beschikt over de exclusieve en onbeperkte exploitatierechten ten aanzien van alle illustraties en afbeeldingen van Fiep Westendorp. Volgens het auteursrecht mogen haar tekeningen niet zonder schriftelijke toestemming van Fiep Amsterdam bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt.

Toestemming voor privégebruik

Als u een afbeelding van Fiep Westendorp voor privédoeleinden (bijvoorbeeld een geboorte- of trouwkaart) wilt gebruiken dient u altijd toestemming te vragen aan Fiep Amsterdam bv. Er kunnen kosten voor u aan verbonden zijn, afhankelijk van het doel van het gebruik. Voor meer informatie, een prijsindicatie, digitale beelden op een hoge resolutie of andere vragen omtrent het gebruik van afbeeldingen van Fiep Westendorp kunt u contact met ons opnemen.

Huisregels

Als u van Fiep Amsterdam bv toestemming krijgt om een afbeelding van Fiep Westendorp te gebruiken, gelden altijd de volgende huisregels:

  • Bij de afbeelding moet een copyrightvermelding staan:
    ©Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
  • De afbeeldingen mogen op geen enkele wijze worden bewerkt. M.a.w. er mag niet in worden geknipt, geplakt, gespiegeld, gekleurd, geschreven, etc.
  • Fiep Amsterdam bv wil voor publicatie of druk van de afbeelding de context weten en een proef of ontwerp zien van het artikel, boek of kaartje waar de tekening staat afgebeeld. Fiep Amsterdam bv behoudt zich het recht voor een ontwerp af te keuren.
  • Het is niet toegestaan de geleverde afbeeldingen te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf is overeengekomen met Fiep Amsterdam bv.
    Fiep Amsterdam bv wil een presentexemplaar ontvangen van het uiteindelijke product, zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen hiervan.
  • Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan Fiep Amsterdam een schadevergoeding indienen tegen de maker van een product.
gebruik beeldmateriaal fiep amsterdam bv