Fiep Amsterdam bv houdt zich bezig met de archivering en conservering van de originele tekeningen, beheert de reproductie- en exploitatierechten op het werk van Fiep Westendorp en brengt zelf producten uit met de tekeningen van Fiep Westendorp.

PRINS026