Bij haar overlijden, op 3 februari 2004, heeft Fiep Westendorp de rechten op haar werk en haar bezittingen nagelaten aan de door haar ingestelde Stichting Fiep Westendorp Foundation. Ook giften en legaten kunnen inkomsten genereren voor de FWF.

Gedurende de eerste jaren zijn de lijnen uitgezet en de doelstellingen geconcretiseerd. In de beginjaren had het bestuur een voorkeur voor projecten waarbij het werk van Fiep Westendorp een (belangrijke) rol speelde. De eerste projecten zijn door de staf van de FWF zelf ontwikkeld. Het bestuur van de Foundation vergadert twee keer per jaar en besluit dan welke projecten financiële steun zullen krijgen.

De Foundation heeft een aantal bijzondere eigen projecten, waaronder de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen, de Illustratie Ambassade en de Bijzondere Leerstoel Illustratie aan de UvA.

Meer informatie over de Stichting Fiep Westendorp Foundation t.b.v. ANBI kunt u hier downloaden:

Beleidsplan FWF 2020-2021 

Fiep Westendorp Foundation – ANBI formulier 2021

KOEL-51