De Fiep Westendorp Foundation geeft niet alleen subsidie, maar ontwikkelt ook eigen projecten die zijn bedoeld voor kinderen die om wat voor reden dan ook wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De FWF heeft in de afgelopen jaren o.a. de volgende projecten uitgevoerd:

2015: 

 • Na 7 jaar stopt de FWF met de illustratieworkshops, die sinds 2008 door het hele land werden gegeven door 10 illustratoren in buurthuizen, op scholen, buitenschoolse opvang, asielzoekerscentra en revalidatiecentra. Het bestuur vindt dat het tijd is voor nieuwe projecten. In de afgelopen 7 jaar hebben zowel de kinderen als de illustratoren veel plezier beleefd aan de workshops. De FWF kijkt met een heel goed gevoel terug op dit mooie langlopende project.tekeningen_workshops

2013-2014:

 • Samenwerking met Stichting Papageno, illustratieworkshops voor speciaal onderwijs
 • Samenwerking met Stichting De Vrolijkheid, illustratieworkshops in asielzoekerscentra
 • Samenwerking met Stichting Kunstkrul, leskisten over Fiep Westendorp voor het basisonderwijs.

2012: 

 • Samenwerking met Stichting One 2 Communicate! Jip en Janneke de Mjoeziekul voor blinde en slechtziende kinderen.

2011:

 • Samenwerking met Bob van der Meer, antipestkaarten voor het basisonderwijs.

antipestkaart4

2010: 

 • Samenwerking met Stichting Dedicon, ‘Jip en Janneke’ voelboeken voor blinde en slechtziende kinderen.
 • Busreis Madurodam  naar tentoonstelling ‘Pluk in Madurodam’ voor kinderen uit het speciaal onderwijs.

2008:

 • Samenwerking met Stichting Dedicon, ‘Pim en Pom’ voelboeken voor blinde en slechtziende kinderen.
 • Gebarentaal dvd met spelletjes ‘Floddertje’ voor dove kinderen.
 • Fiep Westendorp Wisseltrofee voor Amsterdamse basisscholen (t/m 2010).
 • Adoptie Jip en Janneke uit Ghana.
 • ‘Pluk dagje uit’ voor kinderen uit het speciaal basisonderwijs, o.a. bezoek aan tentoonstelling ‘Pluk redt de natuur’ in Baarn.
 • In samenwerking met het Joods Historisch Museum, Fiep Westendorp Atelier en viertalig boek ‘Mijn huis, jouw huis’.

2007:

 • Gebarentaal dvd met spelletjes ‘Jip en Janneke’ voor dove kinderen.
 • Pim & Pom tekenkisten voor Bosnië voor kinderen met oorlogstrauma’s.

2006:

 • 20 Fiep-speelhoeken voor Nederlandse kinderziekenhuizen.

speelhoek

2005: 

 • Pim & Pom speelgoedbankjes naar verschillende Blijf-van-mijn-lijf-huizen.