Copyright regels voor gebruik van afbeeldingen van Fiep Westendorp
Alle illustraties van Fiep Westendorp zijn auteursrechtelijk beschermd. Fiep Amsterdam bv beschikt over de exclusieve en onbeperkte exploitatierechten ten aanzien van alle illustraties en afbeeldingen van Fiep Westendorp. Volgens het auteursrecht mogen haar tekeningen niet zonder schriftelijke toestemming van Fiep Amsterdam bv worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of bewerkt. Fiep Amsterdam bv zorgt ervoor de kwaliteit van de prachtige tekeningen van Fiep Westendorp in stand worden houden.

Als u een afbeelding van Fiep Westendorp wilt gebruiken dient u daarom altijd toestemming te vragen aan Fiep Amsterdam bv, ongeacht waarvoor u de afbeelding wilt gebruiken. Er kunnen kosten voor u aan verbonden zijn, afhankelijk van het doel van het gebruik. Fiep Amsterdam bv baseert zich hiervoor op de richtlijnen van de Stichting Pictoright (auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland). Voor meer informatie, een prijsindicatie, digitale beelden op een hoge resolutie of andere vragen omtrent het gebruik van afbeeldingen van Fiep Westendorp kunt u bellen naar Fiep Amsterdam bv: 020-4714637 of stuur een e-mail naar anneke@fiepwestendorp.nl

Als u van Fiep Amsterdam bv toestemming krijgt om een afbeelding van Fiep Westendorp te gebruiken, gelden altijd de volgende regels:

  • Bij de afbeelding moet altijd een copyrightvermelding staan die luidt:
    © Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations
  • In de afbeeldingen mag op geen enkele wijze geknipt, geplakt, gekleurd etc. worden, m.a.w. er mag niets aan de afbeeldingen worden veranderd.
  • Fiep Amsterdam bv wil voor publicatie of druk van de afbeelding de context weten en een proef of ontwerp zien van het artikel, boek of kaartje waar de tekening staat afgebeeld. Fiep Amsterdam bv behoudt zich het recht voor een ontwerp af te keuren.
  • Het is niet toegestaan de geleverde afbeeldingen te gebruiken voor andere producten dan vooraf is overeengekomen met Fiep Amsterdam bv.
  • Fiep Amsterdam bv wil altijd een presentexemplaar van het uiteindelijke product, zo spoedig mogelijk na het beschikbaar komen hiervan.

Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan Fiep Amsterdam een schadevergoeding indienen tegen de maker van een product.

Fiep op internet
Iedereen heeft wel een illustratie van Fiep Westendorp die zijn of haar hart heeft gestolen. Fiep Westendorp maakte meer dan 8.000 tekeningen gedurende haar carrière. De Fiep Westendorp Foundation en Fiep Amsterdam bv hebben als taak ervoor te zorgen dat het erfgoed van deze bijzondere illustratrice zorgvuldig wordt bewaard en bewaakt. Daartoe worden de tekeningen gearchiveerd en gedigitaliseerd. Door het digitaliseren worden de illustraties gemakkelijker toegankelijk, maar kunnen zij zich via internet ook razendsnel verspreiden. Daarom is het belangrijk te weten wat u als Fiep-liefhebber wel en niet mag met de illustraties die u vinden kan op internet.

Privé-gebruik
Wanneer u privé gebruik wilt maken van een illustratie, dient u ons daarvoor toestemming te vragen. In de meeste gevallen – denk met name aan geboorte- of trouwkaarten – zullen we uw aanvraag honoreren en u voorzien van een afbeelding in hoge resolutie, zodat u het voor bijvoorbeeld drukwerk kunt gebruiken. Tevens wordt van u verwacht dat u de juiste copyrightvermelding bij de illustratie zet en ons een presentexemplaar van bijvoorbeeld het geboortekaartje stuurt voor ons archief. Als u graag een muursticker of poster wilt, verwijzen we u graag door naar onze licentienemers die deze producten maken.

Commercieel gebruik
Voor grote en/of commerciële oplagen dient altijd voor openbaarmaking toestemming te worden gevraagd aan Fiep Amsterdam bv. Wanneer daar akkoord op komt, wordt een vergoeding bij u in rekening gebracht conform de daarvoor geldende regels van Pictoright.

Verboden
Het is verboden zelf illustraties te maken met onderdelen uit illustraties en die op het internet te zetten. Dit gebeurt helaas wel en tegen dit misbruik van de illustraties van Fiep Westendorp moeten we optreden. We zullen eerst vriendelijk doch met klem verzoeken de illustraties te verwijderen, maar wanneer aan dit verzoek geen gehoor wordt gegeven, zijn we genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.

Copyright
We vinden het prachtig dat het werk van Fiep Westendorp ook op internet te vinden is, maar deze tekeningen zijn met veel liefde en grote zorg door Fiep Westendorp getekend en moeten beschermd worden. Daarbij rust er copyright op de tekeningen. Dat copyright is een van de inkomstenbronnen van de Fiep Westendorp Foundation die met deze gelden onder andere kinderprojecten steunt.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot anneke@fiepwestendorp.nl

 

fanfare