Winnaars Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen 2015

20 okt, 2015

Voor Fiep Westendorp was  het van groot belang dat haar Fiep Westendorp Foundation (FWF) jonge illustratoren zou ondersteunen. Vanaf 2007 reikt de FWF de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen uit. Elke twee jaar komen drie jonge illustratoren in aanmerking voor deze stimuleringsprijs. Per persoon bedraagt de prijs €20.000,-

Het doel van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen is jonge illustratoren de kans te bieden een bijzonder project uit te werken; iets waar zij zonder financiële ondersteuning niet toe in staat zouden zijn. Na een grondige voorselectie werd een aantal kandidaten uitgenodigd voor de finale. Zij mochten hun plan presenteren aan de jury onder leiding van Ted van Lieshout.
Uit deze finalisten zijn de drie prijswinnaars gekozen.

De prijzen zijn bedoeld voor illustratoren die maximaal drie jaar eerder een opleiding, dan wel vervolgopleiding in de beeldende kunst hebben afgerond, door de jury als talentvol worden gezien en nu een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar dienden 41 illustratoren een project in. Na de voorselectie werden zes illustratoren uitgenodigd die op 12 oktober jl. hun project aan de beoordelingscommissie presenteerden. De jury van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs 2015 bestond uit: Ted van Lieshout (schrijver, dichter, scenarist, beeldend kunstenaar), Gioia Smid (kunsthistoricus, conservator werk Fiep Westendorp en secretaris Fiep Westendorp Foundation) en Max Kisman (grafisch ontwerper en illustrator).

De drie winnaars van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs 2015 zijn:

Stella de Kort (27) Amsterdam
Gerrit Rietveld Academie – VAV

Met “De Nieuwe Geschiedenis” wil Stella de wereld om haar heen weergeven wanneer die verlaten zou zijn door mensen. Hoe kijkt men over 100 jaar terug op onze omgeving? Wat blijft er over van een ruimte als er geen mensen zijn? Met de stimuleringsprijs wil ze dit onderwerp en haar stijl verder uitwerken en onderzoeken.
De jury is gefascineerd door het bijzondere werk van Stella. De jury ziet veel potentie in de vorm waarin haar illustraties verder uitgewerkt kunnen worden en mogelijk een letterlijk hele nieuwe dimensie kunnen krijgen. De jury hoopt dat Stella met de uitwerking van het idee van de nieuwe geschiedenis en de vervreemding die daarbij optreedt, zal verrassen.

ikea 2 fiep

Enzo Pérès-Labourdette (24) Amsterdam
Academie Minerva (Groningen) – Vormgeving Communicatie – Illustratie

Enzo is gefascineerd door Middeleeuwse reportages zoals “Het Visboek” van Andriaen Coenen, 1577 en “Le Livre de la Chasse” van Gaston Phébus uit 1389. Enzo wil onderzoeken hoe hij een dergelijk boek kan maken over de tijd waarin we nu leven. Met de Fiep Westendorp Stimuleringsprijs wil hij zich verdiepen in het onderwerp en experimenteren met het toepassen van een oud medium op een eigentijdse en moderne manier.
De jury is onder de indruk van de kwaliteit van Enzo’s illustraties. Daarnaast toont hij zich professioneel en doortastend in zijn werk en presentatie. De jury vindt het projectidee van Enzo zeer interessant en is benieuwd naar de invulling ervan.

fiep-press02

Jesse Strikwerda (24) Zwolle
Hogeschool voor de kunsten ArtEZ – Illustration Design

Al tekenend ordent Jesse zijn gedachten over een bepaald thema. In dit project wil hij onderzoek doen naar het hedendaags mensbeeld en daarnaast de verdieping in zijn illustraties op multimediaal vlak onderzoeken. Zijn eigen zoektocht wil hij in de vorm van een route in combinatie met digitale toepassingen aan het publiek presenteren.
Jesse toonde een grote ontwikkeling in zijn illustraties ten opzicht van zijn ingestuurde werk van twee jaar geleden. Als Jesse zich met de Stimuleringsprijs op hetzelfde tempo blijft ontwikkelen, liggen er grote kansen voor deze enthousiaste illustrator. Jesse’s interesse op multimediaal vlak is voor de jury een reden geweest om de stimuleringsprijs toe te kennen. Op dit vlak is er voor illustratoren nog veel terrein te winnen en de jury moedigt het onderzoek van Jesse daarnaar aan.

plaat1 lage res

De prijzen zullen op 18 november worden uitgereikt in Spui25 in Amsterdam.