1. Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen

De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen zullen in november 2023 voor de negende keer worden uitgereikt. Aanmelden is mogelijk vanaf 10 april t/m 21 augustus 2023.

De Stimuleringsprijzen zijn in 2007 ingesteld en werden daarna uitgereikt in 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2021.

Fiep Westendorp zag nooit iets in prijzen omdat zij vond dat illustratoren “net als bakkers gewoon hun werk doen” en daarom niet extra gelauwerd hoeven te worden. Toch heeft de Fiep Westendorp Foundation besloten het een prijs te noemen, want het gaat niet om beloning, maar om een aanmoediging voor jonge professionele illustratoren.

De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen ter waarde van elk € 20.000,- worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren.

2. Voor wie zijn de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen bedoeld?

De prijzen zijn bedoeld voor jonge illustratoren met een maximum leeftijd van 29 jaar. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

3. Algemene Voorwaarden Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen 

a. De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden.
b. In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie. Men kan maximaal twee keer meedingen naar de prijzen.
c. De maximum leeftijd is 29 jaar.
d. Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend.
e. Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontvangen.
f. Projecten waarvoor een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond.
g. Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens de Fiep Westendorp Biënnale.

4. Toetsing

Uitgangspunt is een heldere projectomschrijving. De jury toetst het project waarvoor de stimuleringsprijs wordt aangevraagd op originaliteit, degelijkheid, haalbaarheid, aantrekkelijkheid of andere zich aandienende criteria. Uiteraard wordt ook de kwaliteit van het ingezonden illustratiewerk bij de beoordeling betrokken.

5. Jury

Een jury bestaande uit illustratoren en kunstcritici beoordeelt de inzendingen. Na de eerste selectie worden enkele finalisten gekozen die op gesprek worden uitgenodigd op woensdag 27 september. Op basis van deze gesprekken worden maximaal drie winnaars gekozen.

6. Aanvraagprocedure Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen 

Aanmelding is mogelijk van 10 april t/m 21 augustus 2023 door het aanvraagformulier te downloaden en in te vullen en daar visueel materiaal en een projectplan aan toe te voegen. De complete aanvraag kan worden opgestuurd per mail, per post of persoonlijk worden afgegeven bij het kantoor van de FWF in Amsterdam. Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Anneke via info@fiepwestendorp.nl

7. Toekenning van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen

De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk. Elk half jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan de fiscus of andere instanties.

8. Bij afwijzing van een aanvraag

De toekenning van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

PUK-49