Bijzondere Leerstoel Illustratie

Fiep Westendorps wens om het vak van illustrator en illustraties in den brede vanuit een kunsthistorisch perspectief te bezien en te bestuderen, is door het bestuur van de Fiep Westendorp Foundation gehonoreerd met de instelling van een Bijzondere Leerstoel Illustratie.

Per 1 september 2007 werd aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam de Bijzondere Leerstoel Illustratie ingesteld. Deze leerstoel richt zich op het onderwijs en onderzoek op het gebied van illustratie en geschiedenis van illustratie in Nederland en Vlaanderen in brede zin. Illustraties voor boeken en periodieken, inclusief politieke tekeningen en karikaturen, vormen een verwaarloosd terrein in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Hoewel we leven in een beeldcultuur worden illustraties in Nederland doorgaans vooral bekeken als verlengstuk van de tekst waarbij ze verschijnen. In het geval van jeugdboeken werden ze tot nu toe vooral bestudeerd door Neerlandici en pedagogen. Daar brengt deze leerstoel verandering in.

De hoogleraar levert een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving (en promotie) van de illustratie in Nederland en Vlaanderen van ca. 1850 tot heden; te beginnen in de tijd waarin de ‘artistieke’ illustratie opkomt, waarin vervolgens de relatie tussen kunst en illustratie zeer sterk wordt, om te eindigen met de hedendaagse ontwikkelingen. De geschiedenis van de illustratie in Nederland en Vlaanderen wordt uiteraard ook gezien in relatie tot ontwikkelingen in het buitenland.

De hoogleraar heeft onder andere tot taak: publiceren over het onderzoeksterrein, het geven van onderwijs en het begeleiden van promotieonderzoek. De Bijzondere Leerstoel Illustratie werd van september 2007 tot september 2017 bezet door mw. dr. Saskia de Bodt. In september 2017 werd mw. dr. Emilie Sitzia benoemd tot haar opvolgster. Meer over Emilie Sitzia en haar werk vindt u hier.