App Jip en Janneke


De bekendste kleuters van Nederland hebben een eigen app voor de iPad: Jip en Janneke – Winkeltje spelen. Kijken, tellen en zoeken staan centraal en kinderen worden bovendien visueel uitgedaagd door de verschillende zoekplaten. Het spel is gemakkelijk te begrijpen voor kinderen van 3 jaar, maar ook uitdagend genoeg voor 6-jarigen. De app is ideaal voor tijdens de vakantie, achterin de auto, op visite of in de klas. Daarnaast is de app volledig veilig voor kinderen en kan zonder internetverbinding worden gebruikt. Hij is vrij van in-app purchases, advertenties en links naar externe sites. Prijs: € 4,99.

app jj winkeltje spelen

Deze app is ontwikkeld door Fiep Westendorp bv en is gemaakt met de illustraties van Fiep Westendorp bij de verhalen van Annie M.G. Schmidt.
Download de app hier in de AppStore.

Privacybeleid Jip en Janneke, Winkeltje Spelen app
De Jip en Janneke app is ontwikkeld door Fiep Amsterdam BV (Fiep Amsterdam). Fiep Amsterdam wordt hierna ook aangeduid als ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’. Fiep Amsterdam vindt de bescherming van privacy van de gebruikers van deze app erg belangrijk. Deze voorwaarden betreffen alles dat binnen de app gebeurt en zijn een toevoeging op eventuele voorwaarden van het verstrekkingspunt van de app (zgn. ‘Appstores’).

Fiep Amsterdam Privacybeleid
In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de door jou verschafte gegevens, dat wil zeggen alle gegevens die je als persoon identificeren en die informatie over je verschaffen en die hierna ook wordt aangeduid als ‘jouw informatie’.

Informatie verzamelen en gebruiken
Fiep Amsterdam verzamelt enkel informatie over de installatie van de app en hoe gebruikers deze app gebruiken. Het doel hiervan is om de app beter te maken. Dit wordt gedaan met het programma Google Analytics. De gegevens worden hier anoniem verwerkt en Fiep Amsterdam zal deze resultaten dan ook nooit naar specifieke personen (kunnen) herleiden. Je kunt deze app ten alle tijden gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken zoals naam, adres, woonplaats, et cetera.

Overdracht bedrijfsactiviteiten
In het onwaarschijnlijke geval dat wij onze bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkopen of anderszins van de hand doen, behouden wij ons het recht voor om jouw informatie over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen. Wij zullen je daarvan vooraf op de hoogte stellen, zodat je je eventuele bezwaar kenbaar kunt maken.

Overige openbaarmakingen
Fiep Amsterdam kan jouw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op Fiep Amsterdam bv rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel.

Beleidswijzigingen
Fiep Amsterdam behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We streven ernaar je per e-mail op de hoogte te stellen van eventuele beleidswijzigingen die wezenlijk van invloed zijn op de manier waarop wij jouw informatie gebruiken. We moedigen gebruikers echter aan om op verantwoorde wijze met hun privacy om te gaan en derhalve regelmatig zelf te kijken of het privacybeleid is gewijzigd en indien van toepassing en als zodanig gewenst hun voorkeuren aan te passen.

Vragen?
Heb je verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, stuur je vragen of opmerkingen dan naar info@fiepwestendorp.nl