Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen

Tweejaarlijkse prijzen voor jonge illustratoren. De inschrijving voor de stimuleringsprijs van 2017-2019 is per 1 mei 2017 geopend. De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen zullen dit jaar voor de zesde keer worden uitgereikt.

1. Inleiding

De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen zijn in 2007 ingesteld en werden uitgereikt in 2009, 2011, 2013 en 2015.

Fiep Westendorp zag nooit iets in prijzen omdat zij vond dat illustratoren “net als bakkers gewoon hun werk doen” en daarom niet extra gelauwerd hoeven te worden. Toch heeft de Fiep Westendorp Foundation besloten het een prijs te noemen, want het gaat niet om beloning, maar om een aanmoediging voor jonge professionele illustratoren.

De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen ter waarde van elk € 20.000,- worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren.

2. Voor wie zijn de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen bedoeld?

De prijzen zijn bedoeld voor jonge illustratoren met een maximum leeftijd van 29 jaar. De illustratoren hoeven niet per se kinderboekillustratoren te zijn.

De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn.

3. Algemene Voorwaarden Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen 

a. De prijzen kunnen beschikbaar worden gesteld aan beginnende illustratoren wier werk tot de illustratie-/tekenkunst gerekend kan worden.
b. In aanmerking komen illustratoren die niet langer dan drie jaar zijn afgestudeerd aan een erkende (kunst-) academie. Men kan maximaal twee keer meedingen naar de prijzen.
c. De maximum leeftijd is 29 jaar.
d. Onder de beoordeling valt werk dat – al dan niet gepubliceerd – niet ouder is dan drie jaar, teruggerekend vanaf de datum waarop de prijzen worden toegekend.
e. Een illustrator kan niet meer dan eenmaal een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs ontvangen.
f. Projecten waarvoor een Fiep Westendorp Stimuleringsprijs is toegekend, dienen in principe binnen twee jaar na toekenning van de prijs te zijn afgerond.
g. Van de winnende illustratoren wordt verwacht dat zij een presentatie geven van het project tijdens de Fiep Westendorp Biënnale in november 2017.

4. Toetsing

Uitgangspunt is een heldere projectomschrijving. De jury toetst het project waarvoor de stimuleringsprijs wordt aangevraagd op originaliteit, degelijkheid, haalbaarheid, aantrekkelijkheid of andere zich aandienende criteria. Daarnaast wordt de kwaliteit van het ingezonden illustratiewerk bij de beoordeling betrokken.

5. Jury

Een jury bestaande uit illustratoren en kunstcritici beoordeelt de inzendingen. Na de eerste selectie worden enkele illustratoren op gesprek uitgenodigd. Op basis van deze gesprekken worden maximaal drie winnaars gekozen.

6. Aanvraagprocedure Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen 

De inschrijving voor de stimuleringsprijzen 2017-2019 is open tot en met vrijdag 14 juli. Illustratoren kunnen hier het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier dient, vergezeld van de benodigde documenten, per post te worden opgestuurd naar:

Fiep Westendorp Foundation – Stimuleringsprijzen
Johannes Vermeerplein 5
1071 DV  Amsterdam

Indien het ingezonden illustratiewerk retour gestuurd moet worden, dient een voldoende gefrankeerde retourenvelop bijgevoegd te worden. Het is ook mogelijk het werk te komen ophalen bij het kantoor van de FWF in Amsterdam. Al het werk dat zonder een retourenvelop ontvangen wordt of niet op tijd wordt opgehaald, zal na afwijzing door de jury worden vernietigd.

Voor invullende informatie kun je mailen naar: foundation@fiepwestendorp.nl

7. Toekenning van de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen

De betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk. Elk half jaar vindt een voortgangsgesprek plaats en leveren de prijswinnaars een schriftelijk voortgangsverslag in. De winnaars zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan de fiscus of andere instanties.

8. Bij afwijzing van een aanvraag

De toekenning van de jury is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 

PUK-49